belichten verschillende aspecten van netwerkprocessen

FAN modellen:

Effectieve netwerkers volgen gewoonlijk hun intuïtie. Intuïtie is het beste gereedschap waarover je beschikt. De FAN modellen geven inzicht in de dynamiek in netwerken. Daarmee kun je jouw intuïtie aan te scherpen, door gevoeliger te worden voor wat er zou kunnen spelen, en door jouw repertoire aan mogelijke acties uit te breiden.

 

Elk model brengt een ander aspect van een netwerkproces in beeld:

Voor hulp bij het kiezen van het specifieke gereedschap: Download PDF: Gereedschap kiezen

models-spiral

 

Inhoud

De initiatieven spiraal:

Elk initiatief doorloopt een aantal stadia voordat het gangbare praktijk wordt. Elk stadium vraagt om andere activiteiten en om het schakelen naar andere partijen. Ook heeft elk stadium zijn eigen valkuilen.
Download PDFs: Initiatieven spiraal (beschrijving) / Initiatieven spiraal (model) / La spirale des initiatives

models-network analysis

 

Betrokkenheid

De netwerk analyse:

Mensen zijn op verschillende manieren betrokken bij een initiatief. Sommige verbindingen kunnen ontbreken of zijn te zwak. De netwerk analyse brengt actoren in beeld en laat zien welke verbindingen aandacht vragen.
Download PDFs: Netwerk analyse (beschrijving)Netwerk analyse (model) / L'analyse du réseau

 

models-triangle

Strategie

De Veranderdriehoek:

In een netwerk nemen mensen verschillende posities in ten opzichte van een verandering. De veranderdriehoek maakt een basale indeling in drie posities, en biedt inzicht om hier strategisch mee om te gaan.
Download PDFs: Veranderdriehoek (beschrijving) /Veranderdriehoek (model) /  Le triangle du changement

 

models triangle

Posities

De Co-creatie driehoek:

De co-creatie driehoek laat zien dat sommige posities in een netwerk complementair zijn en elkaar nodig hebben om tot co-creatie te komen.  Andere posities dragen niet bij. Begrip voor de diverse posities die mensen innemen helpt om een effectieve actie te kiezen.
Download PDFs: Co-creatie driehoek (beschrijving) / Co-creatie driehoek (model) Le triangle de la co-creation

 

models cohorence

Interactie

De Coherentiecirkel:

Interactiepatronen kunnen energie genereren in een netwerk of energie wegnemen. De coherentiecirkel onderscheidt constructieve en defensieve patronen. Het type interventie dat in één patroon effectief is kan in een ander patroon juist contraproductief zijn.
Download PDF: Coherentiecirkel (beschrijving) / Coherentiecirkel (model) / Le cercle de cohérence