Methoden voor intervisie, gezamenlijke reflectie, evaluatie en rapportage
Netwerkprocessen zijn ontdekkingsreizen. Het resultaat staat vooraf niet vast. Monitoring, evaluatie en rapportage volgen het proces, helpen om hierop te reflecteren, en stellen netwerkers in staat om verantwoording af te leggen over hun inspanningen.

Download PDF: Leidraad voor intervisie (model)

 

De Tijdlijnmethode: gereedschap voor gezamenlijke reflectie

Belangrijke momenten in de geschiedenis van een netwerk worden verzameld door de mensen die hierbij betrokken waren. Momenten die er in hun perceptie toe deden, omdat ze een positieve of negatieve invloed hadden op het proces, en doorbraakmomenten met nieuwe inzichten of mogelijkheden. De methode helpt mensen om even los te komen van de inhoud en naar het proces te kijken dat zij samen doormaken. Dit leidt doorgaans tot een agenda van discussiepunten over het optimaliseren van het proces.

Download PDFs: Tijdlijn (beschrijving) / Tijdlijn (gids voor begeleiders) / Tijdlijn (model) / La méthode chronologique

 

De leergeschiedenis: een methode voor analyse en rapportage
Een leergeschiedenis is het resultaat van een tijdlijn dat als verhaal wordt opgeschreven, en waaraan een analyse en conclusies zijn toegevoegd. In de ‘film’ van het verhaal worden scènes geïdentificeerd, en bij elke scène geeft de analist aan wat hij/zij ervan begrijpt. Welke interventies hebben hier verschil gemaakt? De modellen uit de FAN benadering kunnen hiervoor worden gebruikt. Het resultaat leest als een ‘tocht van de held’: wat was de ambitie, met welke veronderstellingen ging men op pad, wat gebeurde er onderweg, welke tegenvallers kwam men tegen en hoe is daarop geacteerd, waar kwam hulp vandaan, en wat was het resultaat? Wat heeft men ervan geleerd? De leergeschiedenis is geschikt als intern leerdocument, maar ook als rapportage aan opdrachtgevers.
Download PDF: Leergeschiedenis (beschrijving) / Leergeschiedenis (model)