Wie kan bijdragen aan het succes van het initiatief?

Hoe kun je hen daartoe bewegen?


Dit zijn de mensen die tot jouw actie-netwerk behoren, met hen wil je in verbinding komen. Maar hoe?

 

De FAN benadering biedt concepten en taal om te reflecteren op wat er het meest toe doet in een netwerkproces. Verbinding en energie zijn de belangrijkste factoren. Het FAN gereedschap geeft inzicht in patronen in netwerken en biedt opties om te interveniëren.

 

De gereedschapskist bevat modellen en methoden:

modellen

belichten verschillende aspecten van netwerkprocessen.

 

 

methoden

zijn handleidingen voor begeleiding, collectieve reflectie en evaluatie.

 

Download hier de syllabus: 'Werken met Netwerken'